Tag Archives: GROUP HÀ NỘI

WIN Group – Tập đoàn lớn mạnh 2013

WIN GROUP Kinh nghiệm thương mại điện tử.

WIN GROUP của Tập đoàn đã thu được trên một số lĩnh vực sản phẩm, với các nguyên tắc cơ bản của bán lẻ nằm ở trung tâm thực hành thương mại điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp để đạt được doanh số bán hàng hữu cơ đáng kể và điều này được tăng cường với CRM đóng vòng lặp để bán hàng trực tuyến của chúng tôi.

TẬP ĐOÀN WIN GROUP

Logo
Thiết kế logo WIN GROUP có nguồn gốc từ chữ “W” của tên của nó.
“W” theo như thư pháp Trung Quốc. Nó là đầy đủ sức sống và năng lượng. Nó tượng trưng cho tinh thần về phía trước di chuyển, luôn luôn tiến.
Ý nghĩa của màu sắc: 
WIN GROUP Màu sắc của Việt Nam. Nó tượng trưng cho sự tinh khiết và thiên nhiên.
Logo với màu sắc chính của nhóm của chúng tôi – Earth Green. Nó là viết tắt của Young, sáng tạo và Everlasting.

Triết học
Chúng tôi đã trung thành theo triết lý của “Three Hearts” để phục vụ khách hàng của chúng tôi.
“Ba Hearts”: Heart với Grateful, Faithful and Helpful.
“Grateful trái tim”: Luôn luôn có một suy nghĩ biết ơn.
“Trung thành với trái tim”: Để ​​điều trị và cạnh tranh với tất cả mọi người một cách trung thực.
“Trái tim”: Nghe người kiên nhẫn để cung cấp dịch vụ tốt.